Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Упутство за покретање медијације
УПУТСТВО ЗА ПОКРЕТАЊЕ МЕДИЈАЦИЈЕ

КОРАК 1 - Преузмите образац захтева за покретање поступка и читко га попуните. Образац захтева можете преузети овде или на шалтеру за информације Вишег суда у Панчеву.


КОРАК 2 – Предајте захтев у пријемној канцеларији Вишег суда у Панчеву (канцеларија бр.3a)

Ако је у току неки поступак пред судом, можете у току самог поступка предложити да се спорни однос реши у поступку медијације.

По пријему вашег захтева, ступиће се у контакт са супротном страном и упознаће је са вашом иницијативом.

У колико је супротна страна сагласна да се ваш спорни однос реши у поступку медијације, обавестићемо вас о висини трошкова које је потребно да предујмите пре покретања поступка.

Када обе стране доставе доказ о извршеној уплати предујма, биће одређен термин за избор медијатора и заказивање прве сесије о чему ћете бити  детаљно информисани.

Време које је потребно за покретање поступка медијације, од подношења захтева до одржавања прве сесије, уколико су за то испуњени сви предвиђени услови, износи највише 20 дана.

 

верзија за штампу пошаљи страну