Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Unutrašnje uređenje i rukovođenje u sudu / Sudski poslovnik
SUDSKI POSLOVNIK

Primenom Sudskog poslovnika obezbeđuje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

O sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika stara se predsednik suda izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, preko lica ovlašćenog za nadzor.
Ministarstvo preko lica ovlašćenog za nadzor kontroliše obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritužbama i predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutrašnju organizaciju i rad suda.
Nadzor se obavlja pribavljanjem izveštaja od Predsednika ili neposrednim uvidom a naročito se kontroliše primena Poslovnika, postupanje u predmetima u propisanim rokovima i postupanje po pritužbama.

Preuzmite kompletan Sudski poslovnik ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - ispr., 39/2016, 56/2016 i 77/2016):

Sudski poslovnik Sudski poslovnik

 

verzija za štampu pošalji stranu