Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Судски одмори
СУДСКИ ОДМОРИ

Распоред коришћења годишњег одмора председник сачињава тако да у суду остане довољан број судија и судског особља како би се обезбедило несметано вођење поступка у хитним предметима: притворским, истражним, кривичним поступцима према малолетницима, пуштање на условни отпуст, у радним, земљишним-књижним, у предметима сметања поседа, законско издржавање, чување и васпитавање деце по предлогу за обезбеђење доказа или за одређење привремених мера и свим меничним, чековним, стечајним поступцима који су законом одређени као хитни.

Председник може наредити да се у дане судског одмора поступи у другим стварима које не трпе одлагања.

 

верзија за штампу пошаљи страну