Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Unutrašnje uređenje i rukovođenje u sudu / Sudska odeljenja
SUDSKA ODELJENJA

Suđenja i odlučivanja po predmetima se, u zavisnosti od njihove vrste, obavljaju po odeljenjima.
Radom sudskog odeljenja rukovodi predsednik odeljenja koga određuje predsednik suda godišnjim rasporedom poslova.

Poslovi i radni zadaci u okviru pojedinih odeljenja obavljaju se saglasno nadležnosti određenoj zakonom.

Godišnjim rasporedom poslova koji utvrđuje predsednik suda određuje se sastav sudskih veća i predsednici veća u drugostepenim sudskim odeljenjima.

U veću sastavljenom od dvojice sudija i trojice sudija porotnika (veće petorice) obavezni su da kao članovi veća učestvuju sve sudije.

Raspored učestvovanja sudija u veću petorice određuje predsednik suda a evidenciju o učešću vodi lice koje odredi predsednik suda.

 

verzija za štampu pošalji stranu