Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска одељења
СУДСКА ОДЕЉЕЊА

Суђења и одлучивања по предметима се, у зависности од њихове врсте, обављају по одељењима.
Радом судског одељења руководи председник одељења кога одређује председник суда годишњим распоредом послова.

Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом.

Годишњим распоредом послова који утврђује председник суда одређује се састав судских већа и председници већа у другостепеним судским одељењима.

У већу састављеном од двојице судија и тројице судија поротника (веће петорице) обавезни су да као чланови већа учествују све судије.

Распоред учествовања судија у већу петорице одређује председник суда а евиденцију о учешћу води лице које одреди председник суда.

 

верзија за штампу пошаљи страну