Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Распоред просторија
РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА

Председник Вишег суда у Панчеву, Милица Гавранчић, на основу чл.84 и 86 Судског пословника одређује распоред просторија у згради Правосудних органа у Панчеву, ул. Војводе Радомира Путника број 13-15, у којој згради су поред Вишег суда смештени и други државни органи: Основни суд, Привредни суд, Основно јавно тужилаштво и Више јавно тужилаштво на следећи начин:

Распоред радних просторија истакнут је на видно место на улазу у судску зграду, постављањем на оријентационој табли у складу са чл.87 Судског пословника. Оријентациона табла у складу са поменутим чланом садржи: преглед судских просторија по одељењима и службама, бројеве радних просторија у којима се налазе поједина одељења, већа и службе са именима председника већа, односно судија појединаца, као и судског особља који непосредно поступају са странкама.

На улазу у сваку радну просторију истиче се натпис са ознаком одељења, већа или службе као и имена судија и судског особља. Суднице и просторије у којима се одржава суђење су опремљени грбом и државном заставом, на основу чл.87 Судског пословника.

 

верзија за штампу пошаљи страну