Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Raspodela predmeta
RASPODELA PREDMETA

U skladu sa Sudskim poslovnikom, raspodela predmeta vrši se tako što se novoprimljeni predmeti, u cilju obezbeđivanja podjednake opterećenosti svih sudija, razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspoređuju prema astronomskom računanju vremena prijema, metodom slučajnog određivanja sudije, u skladu sa utvrđenim godišnjim rasporedom poslova.

Nakon prijema predmeta, u pisarnici raspodela se vrši ručnim upisivanjem u upisnik ili preko računara, prema redosledu prijema i rednom broju, s tim da se najpre raspoređuje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi način. Stranka koja je predala predmet u sud ima pravo da u roku od tri dana sazna broj predmeta, ime sudije i mesto preduzimanja sudskih radnji. Posebnom odlukom predsednika može se odstupiti od redosleda raspoređivanja predmeta zbog opravdane sprečenosti sudije da postupa. Kontrolu raspodele predmeta u pisarnici, a koju obavlja pisarnica, vrši predsednik suda, sekretar suda ili upravitelj sudske pisarnice.

 

verzija za štampu pošalji stranu