Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Радно време суда
РАДНО ВРЕМЕ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У ПАНЧЕВУ

Радно време Вишег суда у Панчеву је од 07,30 часова до 15,30 часова сходно одлуци председника Врховног касационог суда.

Радно време се може скратити одлуком председника суда или лица које га замењује, радним данима који претходе данима државних празника или у случају екстремних метеоролошких прилика, као и за време годишњих одмора, с тим што се у одлуци о скраћењу одлучује и о начину надокнаде скраћеног радног времена.

 

верзија за штампу пошаљи страну