Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Pritužbe stranaka
PRITUŽBE STRANAKA NA RAD SUDA

U skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova i Sudskog poslovnika, stranka i drugi učesnici u postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na tok i ishod sudskog postupka, mogu podneti pritužbu presedniku suda pred kojim se vodi postupak ili predsedniku neposredno višeg suda. Kada stranka podnese pritužbu, predsednik suda ima obavezu da je razmotri i o njenoj osnovanosti i preuzetim merama pismeno obavesti podnosioca pritužbe, kao i predsednika neposredno višeg suda, i to u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe. Ako je pritužba podneta preko ministarstva nadležnog za pravosuđe, neposrednog višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštava se i organ preko kojeg je pritužba podneta.

Viši sud u Pančevu postupa po pritužbama stranaka koje se odnose na rad ovog suda, kao i na rad osnovnih sudova sa njegovog područja, a to su Osnovni sud u Pančevu i Osnovni sud u Vršcu.

Predmet pritužbe ne može biti sama odluka suda ili pravni stav koji je sud zauzeo, što se preispituje u postupku po pravnim lekovima, već se pritužba predsedniku suda može izjaviti zbog odugovlačenja postupka ili drugih nepravilnosti u postupku (odlaganje rasprava bez razloga, troškovi veštačenja, nepoštovanje zakonskih rokova za zakazivanje rasprave ili donošenje odluke, ili nepoštovanje principa hitnog rešavanja određenih vrsta predmeta od strane suda). Pored toga, u pritužbama koje se podnose potrebno je da stranke označe sve bitne podatke, kako bi predsednik suda mogao da ispita pritužbu. Naročito je važno navesti broj predmeta, ime stranke i ime sudije koji postupa u predmetu, kako se postupak ispitivanja pritužbe zbog nedostajućih podataka ne bi odugovlačio.

Predsednik suda može da odbaci pritužbu u potpunosti ili u određenom delu ako utvrdi da podnosilac zloupotrebljava pravo na pritužbu. Smatraće se da podnosilac zloupotrebljava pritužbu ako pritužba ima uvredljivu sadržinu ili ako podnese pritužbu iste ili slične sadržine o kojoj je predhodno odlučeno. Ako je pritužba nerazumljiva, predsednik suda će naložeti podnosiocu da je uredi u roku od osam dana od dana prijema naloga, a ako podnosilac to ne učini, odbaciće pritužbu.

Sve urgencije kao i pritužbe na rad sudija i službenika u sudu podnose se predsedniku Višeg suda.

Predsednik suda i sekretar suda nedeljno, svakog ponedeljka, vršiće prijem zainteresovanih stranaka u sedištu suda, i to u periodu od 11,00 do 12,00 časova.


Orazac za pritužbe na rad suda možete preuzeti ovde:

 

verzija za štampu pošalji stranu