Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Pravo na pristup informacijama od javnog značaja / Pristup javnosti u radu suda
PRISTUP JAVNOSTI U RADU SUDA

U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima, Predsednik, sudije i sudsko osoblje dužni su da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti, kao i bezbednosti učesnika u postupku. Za suđenje za koje postoji veće interesovanje javnosti sudska uprava će obezbediti prostoriju koja može primiti veći broj lica. Sudsko veće je dužno da po nalogu predsednika održi suđenje u većoj prostoriji koja je obezbeđena. Obaveštenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik, lice zaduženo za informisanje javnosti (portparol) ili posebna služba za informisanje.

Poslove portparola Višeg suda u Pančevu zaduženog za odnose sa javnošću obavljaće sudijski pomoćnik Slavica Milićev, u slučaju sprečenosti zamenjivaće je sekretar suda Biljana Mojsilović.


Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti tačni i potpuni. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i zaštićeni podaci čije objavljivanje je isključeno ili ograničeno zakonom se ne saopštavaju. Prilikom kontakta sa javnošću i medijima koristiće se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehničkim mogućnostima suda (prostorija za pres konferencije - medija centar, izveštavanje putem veb - stranice i sl.). O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih medija na suđenjima staraće se predsednik.

 

verzija za štampu pošalji stranu