Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Право на приступ информацијама од јавног значаја / Приступ јавности у раду суда
ПРИСТУП ЈАВНОСТИ У РАДУ СУДА

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, Председник, судије и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности, као и безбедности учесника у поступку. За суђење за које постоји веће интересовање јавности судска управа ће обезбедити просторију која може примити већи број лица. Судско веће је дужно да по налогу председника одржи суђење у већој просторији која је обезбеђена. Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје председник, лице задужено за информисање јавности (портпарол) или посебна служба за информисање.

Послове портпарола Вишег суда у Панчеву задуженог за односе са јавношћу обављаће судијски помоћник Славица Милићев, у случају спречености замењиваће је секретар суда Биљана Мојсиловић.


Информације и подаци који се достављају јавности морају бити тачни и потпуни. Подаци који према посебним прописима представљају тајну и заштићени подаци чије објављивање је искључено или ограничено законом се не саопштавају. Приликом контакта са јавношћу и медијима користиће се средства савремене комуникације у складу са материјално-техничким могућностима суда (просторија за прес конференције - медија центар, извештавање путем веб - странице и сл.). О равномерној заступљености представника различитих медија на суђењима стараће се председник.

 

верзија за штампу пошаљи страну