Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Prijem stranaka
PRIJEM STRANAKA

Odredbom člana 95. Sudskog poslovnika propisano je da stranke i druga lica prima predsednik, sekretar suda, kao i sudsko osoblje određeno godišnjim rasporedom poslova za prijem stranaka, tokom radnog vremena. Predsednik može odrediti kraće vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl.). Predsednik određuje vreme kada prima stranke. Prijem stranaka predsednik može poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja.

Predsednik suda i sekretar suda nedeljno, svakog ponedeljka, vršiće prijem zainteresovanih stranaka u sedištu suda, i to u periodu od 11,00 do 12,00 časova.

U sudskoj pisarnici, stranke se primaju od 08,30 do 14,30 časova, dok se u računovodstvu suda stranke primaju tokom celog radnog dana.

Razgledanje spisa i fotokopiranje određenih delova spisa, po odobrenja nadležnog lica, vršiće se svakog radnog dana u pisarnici pod nadzorom upravitelja pisarnice, u vremenskom periodu od 08,30 do 14,30 časova.

Prijemni šalter (Šalter za prijem i ekpsediciju pošte) u prizemlju sudske zgrade, radi sa strankama svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova, za koje vreme se na istom šalteru primaju i podnesci stranaka.

Upisničari su dužni dostavljati spise postupajućim sudijama na rad svakog radnog dana od 07,30 do 08,30 časova, a samo izuzetno i u hitnim predmetima i nakon 08,30 časova.

verzija za štampu pošalji stranu