Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Пријем странака
ПРИЈЕМ СТРАНАКА

Одредбом члана 95. Судског пословника прописано је да странке и друга лица прима председник, секретар суда, као и судско особље одређено годишњим распоредом послова за пријем странака, током радног времена. Председник може одредити краће време за обављање појединих радњи (разгледање списа и сл.). Председник одређује време када прима странке. Пријем странака председник може поверити заменику председника суда или председнику појединог одељења.

Председник суда и секретар суда недељно, сваког понедељка, вршиће пријем заинтересованих странака у седишту суда, и то у периоду од 11,00 до 12,00 часова.

У судској писарници, странке се примају од 08,30 до 14,30 часова, док се у рачуноводству суда странке примају током целог радног дана.

Разгледање списа и фотокопирање одређених делова списа, по одобрења надлежног лица, вршиће се сваког радног дана у писарници под надзором управитеља писарнице, у временском периоду од 08,30 до 14,30 часова.

Пријемни шалтер (Шалтер за пријем и екпседицију поште) у приземљу судске зграде, ради са странкама сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова, за које време се на истом шалтеру примају и поднесци странака.

Уписничари су дужни достављати списе поступајућим судијама на рад сваког радног дана од 07,30 до 08,30 часова, а само изузетно и у хитним предметима и након 08,30 часова.

верзија за штампу пошаљи страну