Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Predsednik suda
PREDSEDNIK SUDA

Ovlašćenja i dužnosti predsednika suda su propisani Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

Predsednik suda predstavlja sud i rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku pomaže sekretar suda.

Predsednik suda nadzire rad sudskih odeljenja i službe pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.

Koristeći odgovarajuće evidencije i pregledom zaduženja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, tačan i blagovremen rad.

Predsednik vrši poslove u vezi sa programom stručnog usavršavanja i obuke sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika.

Predsednik razmatra pritužbe stranka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonom. Predsednik je dužan da o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama pismeno obavesti podnosioca pritužbe i predsednika neposredno višeg suda u roku od 15 dana od prijema pritužbe. Ako je pritužba podneta preko Ministarstva, višeg suda i Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se, istovremeno ministar, predsednik neposredno višeg suda i Visoki savet sudstva.

Predsednik Višeg suda u Pančevu je sudija Milica Gavrančić.

verzija za štampu pošalji stranu