Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Pisarnica
PISARNICA

Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi osim poslova u vezi sa prijavom, pisanjem i vođenjem upisnika i evidencije, obavljaju se u većima. Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice.

Upravitelj pisarnice je Mila Komatina, 013/344-366, lokal 273.

Prijemna kancelarija Višeg suda u Pančevu nalazi se u prizemlju.

U sudskoj pisarnici, stranke se primaju od 08,30 do 14,30 časova.

Razgledanje spisa i fotokopiranje određenih delova spisa, po odobrenja nadležnog lica, vršiće se svakog radnog dana u pisarnici pod nadzorom upravitelja pisarnice, u vremenskom periodu od 08,30 do 14,30 časova.


Pisarnica samostalno:
 • konstatuje pravnosnažnost i izvršnost odluke;
 • overava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu;
 • daje usmena i pismena obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;
 • prima na zapisnik ili u obliku službene beleške, kratka saopštenja i izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica, o promeni adrese, mesto boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vraćena, ili kad u njima nije naznačen dan dostave i slično;
 • pregleda službene listove u cilju utvrđivanja da li su oglasi u vezi sa pojedinim predmetima objavljeni i stavlja zabelešku o tome;
 • požuruje u slučajevima kada pred postavljenim zahtevima nije postupljeno i kada za požurivanje nije potrebna odluka sudije;
 • otklanja nedostatke na podnescima u okviru ovlašćenja radnika određenog za prijem podneska;
 • preduzima odgovarajuće mere da se novčane kazne i troškovi postupka posle izdate naredbe suda uredno i brzo naplate;
 • stara se da se takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slučajevima nepoštovanja obaveze ne plaćanja;
 • stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predujmljeni iz računskih sredstava;
 • prikuplja podatke potrebne za brisanje ili oduzimanje uslovne osude.
Pored toga, predsednik suda može narediti da se pored poslova napred navedenih i drugih poslova poverenih pisarnici Sudskim poslovnikom, u njoj samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi.

Zaposleni u pisarnici staraju se da se predmetima posluje pravilno, uredno i na vreme, a naročito da se održavaju i svim propisani ili određeni rokovi, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom radu sudiji u predmetu, a odnosi se na delokrug rada pisarnice, da sudijama na vreme budu predati svi predmeti u rad čim stigne kakav podnesak ili izveštaj po kome treba doneti odluku ili preduzeti neku drugu radnju.

Pisarnica se stara da joj se svi premeti,naročito oni po kojima teku rokovi, ili su određeni pretresi, ročišta, vrate sa izrađenim odlukama u rokovima propisanim u pojedinim postupcima.

Upravitelj pisarnice će skrenuti pažnju sudiji ili sudijskom pomoćniku, na protek pojedinih rokova, ili na očigledne greške u zapisnicima i izvornicima odluka i slično kao i na očigledne greške i propuste u vezi sa obračunom i naplatom takse, određivanjem rokova i ročišta itd.

Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem spisima i pribavljanjem potrebnih podataka, izveštaja i obaveštenja od drugih sudova, organa i ustanova.

Zaposlenima u pisarnici može se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudije kao što su sastavljanje jednostavnih podnesaka, pripremanje izveštaja, dopisa, zamolnica ili jednostavnih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom.

 

verzija za štampu pošalji stranu