Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Организација Вишег суда
ОРГАНИЗАЦИЈА ВИШЕГ СУДА

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Сл.гласник РС“ бр.78/20) утврђен је број судија за овај суд и то једанаесторо судија са председником суда.

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Панчеву има 44 запосленa који чине судско особље.

Судско особље чине: судијски помоћници, судијски приправници, службеници и намештеници, запослени на административним, техничким, рачуноводственим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Радни задаци и послови у суду обављају се у следећим организационим јединицама:
  • Судска управа
  • Судска одељења (судије, судијски помоћници, судијски приправници)
  • Писарница (пријем поште и архива)
  • Рачуноводство
  • Дактилобиро
  • Техничка служба
  • Самостални извршилац

 

верзија за штампу пошаљи страну