Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / O nama
O NAMA

Nakon donošenja Zakona o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“ br. 116/2008 i br. 104/2009), odnosno, nakon što je 01.01.2010. godine pomenuti Zakon počeo da se primenjuje, osnovan je, između ostalih sudova opšte nadležnosti, i Viši sud u Pančevu. Danom početka primene navedenog zakona, prestali su da važe Zakon o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 i 46/06) i odredbe čl. 12-20. Zakona o sudovima („Sl. glasnik RS“, br. 46/91, 60/91- ispravka, 18/92 - ispravka, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 i 29/04).

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova (Sl. glasnik RS br. 101/2013) počinju da se primenjuju od 01.01.2014. godine, osim člana 2. koji se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 21. maja 2014. godine

Sedište Višeg suda u Pančevu, nalazi se u Pančevu, ul. Vojvode R. Putnika br.13-15, u zgradi pravosudnih organa. Viši sud u Pančevu je domaćin zgrade pravosudnih organa u kojoj su smešteni i Osnovni sud u Pančevu, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, Više javno tužilaštvo u Pančevu, Privredni sud u Pančevu.


Telefonska centrala Višeg suda u Pančevu: 013/344-366

Sekretar suda: 013/345-184, lokal 298

Faks Višeg suda: 013/345-184

Žiro-računi Višeg suda:


PIB: 10639956

e-mail: elektronski.podnesak@pa.vi.sud.rs

 

 

verzija za štampu pošalji stranu