Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / О нама
О НАМА

Након доношења Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 116/2008 и бр. 104/2009), односно, након што је 01.01.2010. године поменути Закон почео да се примењује, основан је, између осталих судова опште надлежности, и Виши суд у Панчеву. Даном почетка примене наведеног закона, престали су да важе Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 и 46/06) и одредбе чл. 12-20. Закона о судовима („Сл. гласник РС“, бр. 46/91, 60/91- исправка, 18/92 - исправка, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04).

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова (Сл. гласник РС бр. 101/2013) почињу да се примењују од 01.01.2014. године, осим члана 2. који се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, односно од 21. маја 2014. године.

Седиште Вишег суда у Панчеву, налази се у Панчеву, ул. Војводе Р. Путника бр.13-15,  у згради правосудних органа. Виши суд у Панчеву  је домаћин зграде правосудних органа у којој су смештени и Основни суд у Панчеву, Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Више јавно тужилаштво у Панчеву, Привредни суд у Панчеву.  


Телефонска централа Вишег суда у Панчеву: 013/344-366
       
Секретар суда: 013/345-184, локал 298

Факс Вишег суда: 013/345-184

Жиро-рачуни Вишег суда:


ПИБ: 106399560

e-mail: elektronski.podnesak@pa.vi.sud.rs

 

 

верзија за штампу пошаљи страну