Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
KRIVIČNO ODELJENJE

Krivično odeljenje čine sudije Višeg suda u Pančevu: Jonel Murešan, Ksenija Ogrizović, Vladimir Spaić i Lidija Gujaš.

Za predsednika krivičnog odeljenja postavlja se sudija Jonel Murešan.

Obaveze predsednika krivičnog odeljenja su sledeće:

 

 U prvostepenim krivičnim predmetima („K“) postupaće kao predsednici veća i to:

Prvo veće – sudija Vladimir Spaić 
Drugo veće – sudija Lidija Gujaš

 

U drugostepenim krivičnim predmetima („Kž1“ i „Kž2“), postupaće sudije

Prvo veće,
predsednik veća, sudija Ksenija Ogrizović – procenat priliva 80%
član veća, sudija Vladimir Spaić
član veća, sudija Lidija Gujaš

 

Drugo veće,
Kao predsednici veća, naizmenično postupaju sudije Vladimir Spaić i Lidija Gujaš

predsednik veća, sudija Vladimir Spaić – procenat priliva 40%
član veća, sudija Jonel Murešan
član veća, sudija Ksenija Ogrizović

predsednik veća, Lidija Gujaš – procenat priliva 40%
član veća, sudija Vladimir Spaić
član veća, sudija Ksenija Ogrizović

Za vreme godišnjih odmora i u slučaju druge opravdane sprečenosti sudija koji su članovi veća, kao članovi veća, postupaće i ostale sudije krivičnog odeljenja kao i sudije građanskog odeljenja, pri čemu će se u postupanju tih predmeta voditi računa o razlozima za izuzeće po zakonu.

U predmetima u kojima odluku donosi vanpretresno veće troje sudija („KV“, „KUO“, „KP“, “KvSik“ i „POM.UK2“) postupaće kao predsednici veća i kao članovi veća, naizmenično, sve sudije krivičnog odeljenja Ksenija Ogrizović (sa procentom priliva 80%), Jonel Murešan, Vladimir Spaić i Lidija Gujaš.

U predmetima u kojima odluku donosi vanpretresno veće troje sudija („KuoKm“, „Kvm“), postupaće kao predsednici veća i kao članovi veća, naizmenično, sve sudije krivičnog odeljenja koji poseduju stručna znanja iz oblasti prava deteta i maloletnih učinilaca krivičnih dela.

U „KV“ predmetima koji za predmet imaju potvrđivanje optužnice postupaće veće:

predsednik veća, sudija Ksenija Ogrizović, dok će u slučajevima obaveznog zakonskog izuzeća sudije Ksenije Ogrizović naizmenično postupati kao predsednici veća  sudija Vladimir Spaić, sudija Lidija Gujaš i sudija Jonel Murešan, u situacijama kada u određenom predmetu nije postupao kao sudija za prethodni postupak; dok će kao članovi veća postupati  sudije građanskog odeljenja.

U predmetima u kojima Viši sud postupa po žalbi na rešenje o produženju hitnih mera u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici „Npž“ postupaće sve sudije krivičnog odeljenja kao predsednici veća i kao članovi veća, naizmenično, po redosledu prijema predmeta.

Izuzetno u predmetima u kojima odluku donosi vanpretresno veće trojice sudija i u „KŽ1“, „KŽ2“, i „Npž“,  predmetima u kojima postupa drugostepeno krivično veće, kao članovi veća postupaće i sudije građanskog odeljenja, pri čemu će se u postupanju tih predmeta voditi računa o razlozima za izuzeće po zakonu.

Sednice drugostepenog i vanpretresnog krivičnog veća redovno se održavaju svake srede sa početkom u 12,00 časova, a u hitnim predmetima po potrebi, dok se u predmetima koji ne trpe odlaganje, sednice mogu održavati i van propisanog radnog vremena, po odobrenju predsednika suda shodno čl. 63 Sudskog poslovnika.

Sudija Ksenija Ogrizović rukovodi sudskom praksom iz krivične materije radi njenog ujednačavanja, evidentira odluke i sa istima upoznaje sudije koje postupaju u krivičnoj materiji, odlučuje koje će se odluke donete od strane Višeg suda u Pančevu zadržati u registratorima sudske prakse u fizičkom obliku, prati odluke Ustavnog suda Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i prati propise i izmene propisa koji se objavljuju u Službenom glasniku Republike Srbije, pri čemu to ovlašćenje može preneti na sudijske pomoćnike.

 

SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK

Za sudiju za prethodni postupak postavlja se sudija Jonel Murešan
Obaveze sudije za prethodni postupak su:

 

U slučaju opravdane sprečenosti sudije Murešan Jonela da obavlja poslove sudije za prethodni postupak zamenjivaće ga sudija Ksenija Ogrizović, sudija Vladimir Spajić i sudija Lidija Gujaš. 

Sudija Jonel Murešan, postupaće u svim maloletničkim krivičnim predmetima („KIM“ i „KM“), predmetima izvršenja vaspitnih mera i vaspitnih naloga maloletnih lica, kao i u predmetima međunarodne krivičnopravne pomoći, a u slučaju opravdane sprečenosti da obavlja ovaj posao zamenjivaće ga naizmenično sudija Ksenija Ogrizović, sudija Vladimir Spajić i sudija Lidija Gujaš. 

Poslove u vezi sa posebnim dokaznim radnjama van radnog vremena vršiće sudija za prethodni postupak, sudija Murešan Jonel a u slučaju opravdane sprečenosti zamenjivaće ga sudija Ksenija Ogrizović.

 

Poslove sudije za izvršenje krivičnih sankcija obavljaće:

 
Dežurstvo povodom dokaznih radnji („KPP“ i „KPPr“) i dežurstvo u vezi sa maloletničkim krivičnim predmetima (Krm, Kim i Km) u skladu sa odredbama ZKP, u toku radnog vremena obavljaće sudija Jonel Murešan, a van radnog vremena, dežurne sudije krivičnog odeljenja Višeg suda u Pančevu: Murešan Jonel, Ksenija Ogrizović, Vladimir Spaić i Lidija Gujaš, po Godišnjem rasporedu dežurstva u skladu sa Sudskim poslovnikom koji sačinjava predsednik krivičnog odeljenja.

 

verzija za štampu pošalji stranu