Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Kontakt
VIŠI SUD U PANČEVU

Adresa: Ulica Vojvode Radomira Putnika br. 13-15
26101 PANČEVO

Telefon : 013/344-366
Faks : 013/345-184
e-mail : uprava@pa.vi.sud.rs

Portparol: portparol@pa.vi.sud.rs
                013/344-366 lokal 1217

Adresa za prijem elektronskih podnesaka : elektronski.podnesak@pa.vi.sud.rs
(obaveštenje o načinu prijema elektronskih podnesaka)Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Matični broj : 08864284
Šifra delatnosti : 8423
Registarski broj : 8230112669
PIB : 106399560

 

Predsednik Višeg suda – sudija Milica Gavrančić

Zamenici predsednika Višeg suda - sudija Svetlana Lazarević, sudija Slavica Maksić

Portparol Višeg suda – Јелена Зарија

Sekretar Višeg suda - Biljana Mojsilović

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti - Biljana Mojsilović

verzija za štampu pošalji stranu