Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Контакт
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ


Адреса: Улица Војводе Радомира Путника бр. 13-15
26101 ПАНЧЕВО

Телефон : 013/344-366
Факс : 013/345-184
e-mail : uprava@pa.vi.sud.rs

Адреса за пријем електронских поднесака : elektronski.podnesak@pa.vi.sud.rs
(обавештење о начину пријема електронских поднесака)Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Матични број : 08864284
Шифра делатности : 8423
Регистарски број : 8230112669
ПИБ : 106399560

 

Председник Вишег суда – судија Станка Симоновић

Заменици председника Вишег суда - судија Ксенија Огризовић, судија Светлана Лазаревић

Портпарол Вишег суда – Биљана Мојсиловић

Секретар Вишег суда - Марина Брашован Делић

Лице задужено за заштиту података о личности - Марина Брашован Делић

верзија за штампу пошаљи страну