Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Informacije i saopštenja / Arhiva javnih nabavki
ARHIVA JAVNIH NABAVKI

 

03.06.2022.

Izmenjen plan javnih nabavki za 2022. godinu

 

08.02.2022.

Plan javnih nabavki za 2022. godinu


10.02.2021.

Plan javnih nabavki za 2021. godinu


05.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN 1/20 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače


 

21.02.2020.

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN 1/20 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače


 

05.02.2020.

JAVNA NABAVKA BROJ 1/2020 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

02.12.2019.

Odluka o izmeni ugovora u postupku JN 1.3.4/19 - Zamena fasadne stolarije


 

09.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.3/19 - Sanacija hidroizolacije ravnog krova zgrade pravosudnih organa u Pančevu


 

08.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.4/19 - Zamena fasadne stolarije


 

04.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN 1.3.4/19 - Zamena fasadne stolarije


 

02.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN 1.3.3/19 - Sanacija hidroizolacije ravnog krova zgrade pravosudnih organa u Pančevu


 

18.09.2019.

Pitanje i odgovor u postupku JN 1.3.3/19 - Sanacija hidroizolacije ravnog krova zgrade pravosudnih organa u Pančevu


 

17.09.2019.

JAVNA NABAVKA RADOVA BROJ 1.3.4/19 - Zamena fasadne stolarije


 

16.09.2019.

JAVNA NABAVKA RADOVA BROJ 1.3.3/19 - Sanacija hidroizolacije ravnog krova zgrade pravosudnih organa u Pančevu


 

16.09.2019.

Obaveštenje o obustavi javne nabavke - Zamena fasadne stolarije


 

11.09.2019.

Odluka o obustavi javne nabavke - Zamena fasadne stolarije


 

04.09.2019.

Odluka o izmeni plana nabavki za 2019


 

23.08.2019.

JAVNA NABAVKA RADOVA BROJ 1.3.2/19 - Zamena fasadne stolarije

 

 

20.08.2019.

Odluka o izmeni plana nabavki za 2019


 

16.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JAVNA NABAVKA BROJ 3/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače


 

01.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 3/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače


 

14.06.2019.

JAVNA NABAVKA BROJ 3/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

 

14.06.2019.

Odluka o izmeni plana nabavki za 2019


 

03.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JAVNA NABAVKA BROJ 1/19-1 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

19.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 1/19-1 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače


 

08.03.2019.

JAVNA NABAVKA BROJ 1/19-1 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

 

06.03.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka JN br.1/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

 

28.02.2019.

Odluka o obustavi postupka JN br.1/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače
 

14.02.2019.

IZMENE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI, PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 1/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

 

13.02.2019.

Pitanje i pojašnjenje odgovora u postupku JN br.1/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

11.02.2019.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

 

07.02.2019.

JAVNA NABAVKA BROJ 1/19 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

26.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN br.5/18 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače
14.09.2018.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 5/18 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače


03.09.2018.

JAVNA NABAVKA BROJ 5/18 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače
11.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN br.1/18 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače
23.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 1/18 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače
02.03.2018.

JAVNA NABAVKA BROJ 1/18 - Kancelarijski materijal i toneri za štampače

 

26.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN br.1.3.2./17-1 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
08.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.2./17-1 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
03.08.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/17-1 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
03.07.2017.

JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.2./17-1 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
20.06.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka JN br.1.3.2/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
09.06.2017.

Odluka o obustavi postupka JN br.1.3.2/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
26.05.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
21.04.2017.

JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.2./17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
07.04.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
22.03.2017.

Odluka o obustavi postupka JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
17.03.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
14.03.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
10.03.2017.

IZMENE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI, PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA I POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 1.3.1./17 - - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
10.03.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
09.03.2017.

Pitanja i odgovori u postupku JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
03.03.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
01.03.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
23.02.2017.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.1/17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
21.02.2017.

IZMENE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU BROJ 1.3.1./17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu:
17.02.2017.

JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./17 - Zamena prozora na desnoj bočnoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu

 

13.12.2016.

Obaveštenje o prihvatanju ponude - popravka službenog vozila
13.12.2016.

Obaveštenje o prihvatanju ponude - PP aparati
12.12.2016.

Obaveštenje o prihvatanju ponude - zamena oštećenih prozorskih stakala
24.10.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN br.1.3.2./16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
20.10.2016.

Obaveštenje o rešenju Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za JN br.1.3.2./16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu08.07.2016.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br.1.3.2./16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu22.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.2./16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
08.06.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
03.06.2016.

IZMENE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI, PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 1.3.2./16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
03.06.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
03.06.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
03.06.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
02.06.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
02.06.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
 

31.05.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./16 - Fasaderski i izolaterski radovi
 

30.05.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.2/16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
23.05.2016.

JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.2./16 - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnih organa u Pančevu
 

17.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./16 - Fasaderski i izolaterski radovi
 

19.04.2016.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1.3.1/16 od 18.04.2016.
 

08.04.2016.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE - Zamena prozora na prednjoj strani zgrade pravosudnoh organa u Pančevu
 

04.04.2016.

IZMENE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI, PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA I POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 1.3.1./16 - Fasaderski i izolaterski radovi
29.03.2016.

JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./16 - Fasaderski i izolaterski radovi
 

16.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JAVNA NABAVKA BROJ 1/16 - Kancelarijski materijal
01.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 1/16 - Kancelarijski materijal
10.02.2016.

JAVNA NABAVKA BROJ 1/16 - Kancelarijski materijal
 

17.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./15-1 - Fasaderski i izolaterski radovi
31.08.2015.

Odluka o dodeli ugovora - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./15-1 - Fasaderski i izolaterski radovi
19.08.2015.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponude - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./15-1 - Fasaderski i izolaterski radovi
17.08.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka JN br. 1.3.1./15 - Fasaderski i izolaterski radovi07.08.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br.2/15 od 08.07.2015.13.07.2015.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.2/15 od 13.07.2015.08.07.2015.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 2/15 - Računarska oprema
07.07.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 2/15 - računarska oprema
06.07.2015.

Izmene u konkursnoj dokumentaciji u postupku JN br. 1.3.1./15 - Fasaderski i izolaterski radovi
06.07.2015.

Pitanje, dodatne informacije i pojašnjenje u postupku JN br. 1.3.1./15 - Fasaderski i izolaterski radovi
19.06.2015.

OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1./15 - Fasaderski i izolaterski radovi
17.06.2015.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 2/15 - Računarska oprema
24.03.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br.1/15 od 23.02.2015.02.03.2015.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1/15 od 23.02.2015.
02.03.2015.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1/15 od 23.02.2015.
23.02.2015.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 1/15 - Kancelarijski materijal, toneri i fotokonduktori za štampače

12.09.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br.3/14 od 04.08.2014.01.09.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br.2/14 od 23.07.2014.04.08.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 3/14 - Računarska oprema23.07.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 2/14 - Javna nabavka radova-sanacija hidroizolacije krova zgrade Višeg suda u Pančevu29.05.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br.1/14 od 08.04.2014.29.05.2014.

Obaveštenje o zaključku Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br.1/14 od 08.04.2014.25.04.2014.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br.1/14 od 08.04.2014.14.04.2014.

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za JN br.1/14 od 08.04.2014.14.04.2014.

Pitanje i odgovor u postupku JN br.1/14 od 08.04.2014.10.04.2014.

Odgovor na zahtev upućen putem mejla dana 10.04.2014.godine u smislu člana 20. Zakona o javnim nabavkama08.04.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 1/14 - kancelarijski materijal03.04.2014.

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 1/14 - kancelarijski materijal19.02.2014.

IZMENE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI, PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA I POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 1/14 - kancelarijski materijal12.02.2014.

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 1/14 - kancelarijski materijal

verzija za štampu pošalji stranu