Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Информације и саопштења / Архива јавних набавки
АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

03.06.2022.

Измењен план јавних набавки за 2022. годину

 

08.02.2022.

План јавних набавки за 2022. годину


10.02.2021.

План јавних набавки за 2021. годину


05.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН 1/20 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

21.02.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1/20 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

05.02.2020.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2020 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

02.12.2019.

Одлука о измени уговора у поступку ЈН 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

09.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

08.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

04.10.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

02.10.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

18.09.2019.

Питање и одговор у поступку ЈН 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

17.09.2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

16.09.2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

16.09.2019.

Обавештење о oбустави јавне набавке - Замена фасадне столарије


 

11.09.2019.

Одлука о oбустави јавне набавке - Замена фасадне столарије


 

04.09.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019


 

23.08.2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 1.3.2/19 - Замена фасадне столарије

 

 

20.08.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019


 

16.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

01.07.2019.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

14.06.2019.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

14.06.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019


 

03.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19-1 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

19.03.2019.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19-1 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

08.03.2019.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19-1 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

06.03.2019.

Обавештење о обустави поступка ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

28.02.2019.

Одлука о обустави поступка ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче




 

14.02.2019.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

13.02.2019.

Питање и појашњење одговора у поступку ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

11.02.2019.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

07.02.2019.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

26.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.5/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче




14.09.2018.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


03.09.2018.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче




11.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.1/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче




23.03.2018.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче




02.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

26.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.1.3.2./17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




08.09.2017.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




03.08.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




03.07.2017.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




20.06.2017.

Обавештење о обустави поступка ЈН бр.1.3.2/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




09.06.2017.

Одлука о обустави поступка ЈН бр.1.3.2/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




26.05.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




21.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




07.04.2017.

Обавештење о обустави поступка ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




22.03.2017.

Одлука о обустави поступка ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




17.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




14.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




10.03.2017.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.1./17 - - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




10.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




09.03.2017.

Питања и одговори у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




03.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




01.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




23.02.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву




21.02.2017.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.1./17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву:




17.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву

 

13.12.2016.

Обавештење о прихватању понуде - поправка службеног возила




13.12.2016.

Обавештење о прихватању понуде - ПП апарати




12.12.2016.

Обавештење о прихватању понуде - замена оштећених прозорских стакала




24.10.2016.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




20.10.2016.

Обавештење о решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за ЈН бр.1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву



08.07.2016.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву



22.06.2016.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




08.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




03.06.2016.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




03.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




03.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




03.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




02.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




02.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




 

31.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови




 

30.05.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




23.05.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву




 

17.05.2016.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови




 

19.04.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/16 од 18.04.2016.




 

08.04.2016.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Замена прозора на предњој страни зграде правосуднох органа у Панчеву




 

04.04.2016.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови




29.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови




 

16.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/16 - Канцеларијски материјал




01.03.2016.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/16 - Канцеларијски материјал




10.02.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/16 - Канцеларијски материјал




 

17.09.2015.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15-1 - Фасадерски и изолатерски радови




31.08.2015.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15-1 - Фасадерски и изолатерски радови




19.08.2015.

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуде - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15-1 - Фасадерски и изолатерски радови




17.08.2015.

Обавештење о oбустави поступка ЈН бр.1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови



07.08.2015.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН бр.2/15 од 08.07.2015.



13.07.2015.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.2/15 од 13.07.2015.



08.07.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/15 - Рачунарска опрема




07.07.2015.

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 2/15 - рачунарска опрема




06.07.2015.

Измене у конкурсној документацији у поступку ЈН бр. 1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови




06.07.2015.

Питање, додатне информације и појашњење у поступку ЈН бр. 1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови




19.06.2015.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови




17.06.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/15 - Рачунарска опрема




24.03.2015.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.1/15 од 23.02.2015.



02.03.2015.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/15 од 23.02.2015.



02.03.2015.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/15 од 23.02.2015.



23.02.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/15 - Канцеларијски материјал, тонери и фотокондуктори за штампаче

 

12.09.2014.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.3/14 од 04.08.2014.



01.09.2014.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.2/14 од 23.07.2014.



04.08.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/14 - Рачунарска опрема



23.07.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/14 - Јавна набавка радова-санација хидроизолације крова зграде Вишег суда у Панчеву



29.05.2014.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.1/14 од 08.04.2014.



29.05.2014.

Обавештење о закључку Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.



25.04.2014.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.



14.04.2014.

Појашњење у вези са припремањем понуде за ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.



14.04.2014.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.



10.04.2014.

Одговор на захтев упућен путем мejла дана 10.04.2014.године у смислу члана 20. Закона о jавним набавкама



08.04.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал



03.04.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал



19.02.2014.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал



12.02.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал

верзија за штампу пошаљи страну