Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Информације и саопштења / Архива јавних набавки
АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

03.06.2022.

Измењен план јавних набавки за 2022. годину

 

08.02.2022.

План јавних набавки за 2022. годину


10.02.2021.

План јавних набавки за 2021. годину


05.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН 1/20 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

21.02.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1/20 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

05.02.2020.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2020 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

02.12.2019.

Одлука о измени уговора у поступку ЈН 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

09.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

08.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

04.10.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

02.10.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

18.09.2019.

Питање и одговор у поступку ЈН 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

17.09.2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 1.3.4/19 - Замена фасадне столарије


 

16.09.2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 1.3.3/19 - Санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву


 

16.09.2019.

Обавештење о oбустави јавне набавке - Замена фасадне столарије


 

11.09.2019.

Одлука о oбустави јавне набавке - Замена фасадне столарије


 

04.09.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019


 

23.08.2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 1.3.2/19 - Замена фасадне столарије

 

 

20.08.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019


 

16.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

01.07.2019.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

14.06.2019.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

14.06.2019.

Одлука о измени плана набавки за 2019


 

03.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19-1 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

19.03.2019.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19-1 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

08.03.2019.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19-1 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

06.03.2019.

Обавештење о обустави поступка ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

28.02.2019.

Одлука о обустави поступка ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче
 

14.02.2019.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

13.02.2019.

Питање и појашњење одговора у поступку ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

11.02.2019.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

 

07.02.2019.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/19 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче

 

26.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.5/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче
14.09.2018.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


03.09.2018.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче
11.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.1/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче
23.03.2018.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче
02.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/18 - Канцеларијски материјал и тонери за штампаче


 

26.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.1.3.2./17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
08.09.2017.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
03.08.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
03.07.2017.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./17-1 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
20.06.2017.

Обавештење о обустави поступка ЈН бр.1.3.2/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
09.06.2017.

Одлука о обустави поступка ЈН бр.1.3.2/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
26.05.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
21.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
07.04.2017.

Обавештење о обустави поступка ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
22.03.2017.

Одлука о обустави поступка ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
17.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
14.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
10.03.2017.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.1./17 - - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
10.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
09.03.2017.

Питања и одговори у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
03.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
01.03.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
23.02.2017.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву
21.02.2017.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.1./17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву:
17.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./17 - Замена прозора на десној бочној страни зграде правосудних органа у Панчеву

 

13.12.2016.

Обавештење о прихватању понуде - поправка службеног возила
13.12.2016.

Обавештење о прихватању понуде - ПП апарати
12.12.2016.

Обавештење о прихватању понуде - замена оштећених прозорских стакала
24.10.2016.

Обавештење о закљученом уговору - ЈН бр.1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
20.10.2016.

Обавештење о решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки за ЈН бр.1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву08.07.2016.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву22.06.2016.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
08.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
03.06.2016.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
03.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
03.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
03.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
02.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
02.06.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
 

31.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови
 

30.05.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.2/16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
23.05.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.2./16 - Замена прозора на предњој страни зграде правосудних органа у Панчеву
 

17.05.2016.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови
 

19.04.2016.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1.3.1/16 од 18.04.2016.
 

08.04.2016.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Замена прозора на предњој страни зграде правосуднох органа у Панчеву
 

04.04.2016.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови
29.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./16 - Фасадерски и изолатерски радови
 

16.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/16 - Канцеларијски материјал
01.03.2016.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/16 - Канцеларијски материјал
10.02.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/16 - Канцеларијски материјал
 

17.09.2015.

Обавештење о закљученом уговору - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15-1 - Фасадерски и изолатерски радови
31.08.2015.

Одлука о додели уговора - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15-1 - Фасадерски и изолатерски радови
19.08.2015.

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуде - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15-1 - Фасадерски и изолатерски радови
17.08.2015.

Обавештење о oбустави поступка ЈН бр.1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови07.08.2015.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН бр.2/15 од 08.07.2015.13.07.2015.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.2/15 од 13.07.2015.08.07.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/15 - Рачунарска опрема
07.07.2015.

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 2/15 - рачунарска опрема
06.07.2015.

Измене у конкурсној документацији у поступку ЈН бр. 1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови
06.07.2015.

Питање, додатне информације и појашњење у поступку ЈН бр. 1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови
19.06.2015.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1./15 - Фасадерски и изолатерски радови
17.06.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/15 - Рачунарска опрема
24.03.2015.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.1/15 од 23.02.2015.02.03.2015.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/15 од 23.02.2015.02.03.2015.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/15 од 23.02.2015.23.02.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/15 - Канцеларијски материјал, тонери и фотокондуктори за штампаче

 

12.09.2014.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.3/14 од 04.08.2014.01.09.2014.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.2/14 од 23.07.2014.04.08.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/14 - Рачунарска опрема23.07.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/14 - Јавна набавка радова-санација хидроизолације крова зграде Вишег суда у Панчеву29.05.2014.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр.1/14 од 08.04.2014.29.05.2014.

Обавештење о закључку Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.25.04.2014.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.14.04.2014.

Појашњење у вези са припремањем понуде за ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.14.04.2014.

Питање и одговор у поступку ЈН бр.1/14 од 08.04.2014.10.04.2014.

Одговор на захтев упућен путем мejла дана 10.04.2014.године у смислу члана 20. Закона о jавним набавкама08.04.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал03.04.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал19.02.2014.

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал12.02.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - канцеларијски материјал

верзија за штампу пошаљи страну