Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Informator

U skladu sa članom 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br.120/2004, 54/2007 i 104/09 ) objavljuje

INFORMATOR O RADU VIŠEG SUDA U PANČEVU

INFORMATOR o radu Višeg suda u Pančevu predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži relevantne podatke o nadležnosti, organizacionoj strukturi i funkcionisanju Višeg suda u Pančevu, kao i o načinu na koji zainteresovana lica, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mogu da ostvare svoja prava u odnosu na informacije vezane za aktivnost Višeg suda u Pančevu.

Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator odgovorna lica su predsednik Višeg suda u Pančevu i zamenik predsednika Višeg suda u Pančevu.

Informacije sadržane u informatoru biće redovno ažurirane unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i podacima koje ova publikacija pruža

Informator o radu Višeg suda u Pančevu je objavljen 2. novembra 2022. u Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu, na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=SmiSkZTG2ch88v24X

 

Preuzmite kompletan informator o radu Višeg suda u Pančevu za 2022. godinu:

Informator Višeg suda u Pančevu za 2022. godinu Informator PDF

 

 

Preuzmite kompletan informator o radu Višeg suda u Pančevu za prethodne godine:

Informator Višeg suda u Pančevu za 2021. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2020. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2019. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2018. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2017. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2016. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2015. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2014. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2013. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2012. godinu Informator PDF

Informator Višeg suda u Pančevu za 2011. godinu Informator PDF

 

verzija za štampu pošalji stranu