Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Информатор

У складу са чланом 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/2004, 54/2007 и 104/09 ) објављује

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У ПАНЧЕВУ

ИНФОРМАТОР о раду Вишег суда у Панчеву представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању Вишег суда у Панчеву, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Вишег суда у Панчеву.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорна лица су председник Вишег суда у Панчеву и заменик председника Вишег суда у Панчеву.

Информације садржане у информатору биће редовно ажуриране уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа.

Информатор о раду Вишег суда у Панчеву је објављен 2. новембра 2022. у Јединственом информационом систему информатора о раду, на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=SmiSkZTG2ch88v24X

 

 

Преузмите комплетан информатор о раду Вишег суда у Панчеву за 2022. годину.:

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2022. годину Informator PDF

 

 

Преузмите комплетан информатор о раду Вишег суда у Панчеву за претходне године:

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2021. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2020. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2019. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2018. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2017. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2016. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2015. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2014. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2013. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2012. годину Informator PDF

Информатор Вишег суда у Панчеву за 2011. годину Informator PDF

 

верзија за штампу пошаљи страну