Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Unutrašnje uređenje i rukovođenje u sudu / Sudska odeljenja / Građansko odeljenje
GRAĐANSKO ODELJENJE

Građansko odeljenje čine sudije Višeg suda u Pančevu: Slavica Maksić, Radinka Gulić,  Milica Gavrančić, Milena Kornović i Gorica Stojakov Vujasinović.
 
Za predsednika građanskog odeljenja postavlja se sudija Gorica Stojakov Vujasinović.

Obaveze predsednika građanskog odeljenja su:

  • rukovodi građanskim odeljenjem,
  • održava sednice u skladu sa Sudskim poslovnikom,
  • stara se da se vode zapisnici sa sednice odeljenja, izrađuje nacrte odluka koje na odeljenju usvajaju kao i njihova konačna verzija
  • predsedniku suda dostavlja u skladu sa Sudskim poslovnikom periodični izveštaj o radu odeljenja,
  • stara se da se prioritetno rešavaju predmeti koji se po Zakonu smatraju hitnim  predmetima
  • predsedniku suda dostavlja periodični izveštaj u vezi rešavanja predmeta prema Programu rešavanja starih predmeta.
  • rukovodi sudskom praksom iz građanske materije, evidentira odluke i sa istim upoznaje sudije koje postupaju u građanskoj materiji, odlučuje koje odluke  donete od strane Višeg suda u Pančevu će se zadržati u registratorima sudske prakse u fizičkom obliku,  pri čemu to ovlašćenje može preneti na sudijske pomoćnike
  • krajem tekuće kalendarske godine vrši izbor sudskih odluka, koji će nakon izvršene anonimizacije biti objavljene na web stranici Višeg suda u Pančevu, u odeljku Sudske prakse

 

Prema godišnjem rasporedu poslova u predmetima utvrđivanja i osporavanja očinstva i materinstva („P2“) formira se četiri  veća za suđenje u tim sporovima i to:

Prvo veće- predsednik veća sudija Slavica Maksić
Drugo veće – predsednik veća sudija Radinka Gulić
Četvrto veće- predsednik veća sudija Milena Kornović
Peto veće- predsednik veća sudija Gorica Stojakov Vujasinović

U sporovima  po zahtevima za rehabilitaciju („REH“) formira se četiri veća:

Prvo veće- predsednik veća sudija Slavica Maksić
Drugo veće – predsednik veća sudija Radinka Gulić
Četvrto veće- predsednik veća sudija Milena Kornović
Peto veće- predsednik veća sudija Gorica Stojakov Vujasinović

U predmetima iz građanske materije formiraju se četiri veća za suđenja u prvom stepenu („P“, „P1“, „P3“,  „P4“, „P-uz“, „Ppr-uz“) i to:

Prvo veće- predsednik veća sudija Slavica Maksić
Drugo veće – predsednik veća sudija Radinka Gulić
Četvrto veće – predsednik veća sudija Milena Kornović
Peto veće- predsednik veća sudija Gorica Stojakov Vujasinović

 

U prvostepenim predmetima po tužbama za naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku („PRR1“) postupaće sudije

      1.  Slavica Maksić
2.   Radinka Gulić

  • Milena Kornović
  • Gorica Stojakov Vujasinović

U drugostepenim građanskim predmetima („GŽ“, „GŽ1“, „GŽ2“, „GŽ-jb“, „Gži“, „Gž-rr“, „Gž-rr1“) sudije Slavica Maksić, Radinka Gulić, Milena Kornović, Gorica Stojakov Vujasinović i sudija Milica Gavrančić (procenat priliva predmeta 70%) postupaće u dva drugostepena veća :

Prvo veće 
sudija Slavica Maksić, predsednik veća, 
sudija Milena Kornović, član veća,
sudija Milica Gavrančić, član veća,

Drugo veće 
sudija Radinka Gulić, predsednik veća, 
sudija Gorica Stojakov Vujasinović, član veća, dok će treći član ovog veća biti naizmenično sudije članovi prvog veća, koji će se smenjivati na mesec dana.

U slučaju opravdane sprečenosti predsednika veća istog će zamenjivati sudije - prvi članovi drugostepenih veća čiji predsednik veća je sprečen da postupa.

Za vreme godišnjih odmora i u slučaju druge opravdane sprečenosti članova veća zamenjivanje će ih ostale sudije članovi drugog veća.

 

Izuzetno u drugostepenim građanskim predmetima („GŽ“, „GŽ1“, „GŽ2“, „GŽ-jb“, „Gži“, „Gž-rr“, „Gž-rr1“), kao članovi veća postupaće i sudije krivičnog odeljenja, pri čemu će se u postupanju tih predmeta voditi računa o razlozima za izuzeće po zakonu.

Sudije građanskog odeljenja zadužuju se i predmetima priznanja stranih sudskih odluka („R“), koji će se ravnomerno raspoređivati.

Sudijski pomoćnik Slavica Milićev dodatno se obavezuje da prati i vodi evidenciju odluka Ustavnog suda Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i da prati propise i izmene propisa koji se objavljuju u „Službenim glasnicima“ Republike Srbije i iste blagovremeno dostavlja svim sudijama.

 

Ciklus raspodele predmeta:

U slučaju da je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspoređenih da postupaju u određenoj građanskoj referadi, radi obezbeđivanja da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako opterećene, određuje se da ciklus raspodele predmeta traje tri meseca.

Sednice drugostepenog građanskog veća redovno se održavaju svakog utorka sa početkom u 08,30 časova, a u hitnim predmetima po potrebi.

 

verzija za štampu pošalji stranu