Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Unutrašnje uređenje i rukovođenje u sudu / Sudska odeljenja / Građansko odeljenje
GRAĐANSKO ODELJENJE

Građansko odeljenje čine sudije Višeg suda u Pančevu: Vesna Vuković, Slavica Maksić, Radinka Gulić, Milena Kornović i Gorica Stojakov Vujasinović..

Za rukovodioca građanskog odeljenja postavlja se sudija Vesna Vuković.

Obaveze predsednika građanskog odeljenja su:

 • rukovodi građanskim odeljenjem,
 • održava sednice u skladu sa Sudskim poslovnikom,
 • stara se da se vode zapisnici sa sednice odeljenja, izrađuje nacrte odluka koje na odeljenju usvajaju kao i njihova konačna verzija
 • predsedniku suda dostavlja u skladu sa Sudskim poslovnikom periodični izveštaj o radu odeljenja,
 • stara se da se prioritetno rešavaju predmeti koji se po Zakonu smatraju hitnim predmetima
 • predsedniku suda dostavlja periodični izveštaj u vezi rešavanja predmeta prema Programu rešavanja starih predmeta.
 • rukovodi sudskom praksom iz građanske materije, evidentira odluke i sa istim upoznaje sudije koje postupaju u građanskoj materiji, odlučuje koje odluke donete od strane Višeg suda u Pančevu će se zadržati u registratorima sudske prakse u fizičkom obliku, pri čemu to ovlašćenje može preneti na sudijske pomoćnike
 • krajem tekuće kalendarske godine vrši izbor sudskih odluka, koji će nakon izvršene anonimizacije biti objavljene na web stranici Višeg suda u Pančevu, u odeljku Sudske prakse

 

Prema ovogodišnjem rasporedu poslova u predmetima utvrđivanja i osporavanja očinstva i materinstva („P2“ i „P2n“) formiraju se četiri veća za suđenje u tim sporovima i to:

Prvo veće - predsednik veća sudija Slavica Maksić
Drugo veće – predsednik veća sudija Radinka Gulić
Treće veće - predsednik veća sudija Milena Kornović
Četvrto veće -predsednik veća sudija Gorica Stojakov Vujasinović

U sporovima po zahtevima za rehabilitaciju („REH“) formiraju se četiri veća:

Prvo veće- predsednik veća sudija Slavica Maksić
Drugo veće – predsednik veća sudija Radinka Gulić
Treće veće - predsednik veća sudija Milena Kornović
Četvrto veće -predsednik veća sudija Gorica Stojakov Vujasinović

U predmetima iz građanske materije formiraju se tri veća za suđenja u prvom stepenu („P“, „P1“, „P3“ i „P4“, „P-uz“, „Ppr-uz“) i to:

Prvo veće - predsednik veća sudija Slavica Maksić
Drugo veće – predsednik veća sudija Radinka Gulić
Treće veće - predsednik veća sudija Milena Kornović
Četvrto veće - predsednik veća sudija Gorica Stojakov Vujasinović

U predmetima (P) po tužbama vojnih rezervista zbog diskriminacije, pored sudija Građanskog odeljenja postupaju i sudije krivičnog odeljenja i to: Ksenija Ogrizović, Svetlana Lazarević, Sahter Ondrej i Milijan Milošić, ali samo u predmetima sa kojima su zaduženi do 01.02.2019.g.

 

U prvostepenim predmetima po tužbama za naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku („PRR1“) postupaće sudije

 1. Slavica Maksić
 2. Radinka Gulić
 3. Milena Kornović
 4. Gorica Stojakov Vujasinović

 

U drugostepenim građanskim predmetima („GŽ“, „GŽ1“, „GŽ2“, „GŽ-jb“, „Gž-rr“), postupaće kao predsednici veća i to sudije:

 1. Vesna Vuković
 2. Slavica Maksić
 3. Radinka Gulić
 4. Milena Kornović
 5. Gorica Stojakov Vujasinović

 

Postupajuće sudije radiće u dva drugostepena veća, s tim što će svaki sudija biti predsednik veća u predmetima sa kojima je od strane sudske pisarnice zadužen i to:

PRVO VEĆE- Vesna Vuković, Slavica Maksić i Radinka Gulić
DRUGO VEĆE- Milena Kornović, Gorica Stojakov Vujasinović, dok će treći član ovog veća biti naizmenično sudije prvog veća, koje će se smenjivati na mesec dana.

 

Ciklus raspodele predmeta

U slučaju da je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspoređenih da postupaju u određenoj građanskoj referadi, radi obezbeđivanja da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako opterećene, određuje se da ciklus raspodele predmeta traje tri meseca.

Sednice drugostepenog građanskog veća redovno se održavaju svakog utorka sa početkom u 08,30 časova, a u hitnim predmetima po potrebi.

 

verzija za štampu pošalji stranu