Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Годишњи распоред послова / Годишњи распоред судијских помоћника
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Судијски помоћници Вишег суда у Панчеву су Јованка Ивковић, Владан Сивчев, Јелена Зарија, Анкица Стоилковић и Славица Милићев на одређено време.


КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ

За рад у кривичним предметима распоређују се судијски помоћници Јованка Ивковић и Владан Сивчев.

Обавезе судијских помоћника су:

  • сачињавање записника о састанцима кривичног одељења и седницама већа
  • израђивање нацрте одлука у предметима „КВ“, „КУО“, „КП“, „КУОКМ“, „ПомИК2“, „КЖ1“, „КЖ2“
  • уз надзор судија овог одељења по потреби израђивање нацрта првостепених „К“ одлука
  • по потреби вршити припрему предмета за суђења
  • израђивање нацрта одлука које се односе на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка
  • вођење евиденције судских одлука ради уједначавања судске праксе

Судијски помоћници Јованка Ивковић и Владан Сивчев, равномерно се задужују предметима, према редоследу додељивања предмета у складу са Судским пословником, од стране судске писарнице и свих судија кривичног одељења.


ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ

За рад у грађанским предметима распоређују се судијски помоћници Јелена Зарија, Анкица Стоилковић и Славица Милићев на одређено време.

Обавезе судијских помоћника су:

  • сачињавање записника о састанцима грађанског одељења,
  • припремање стручних извештаја по налогу судије,
  • израђивање нацрта одлука која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка,
  • израђивање нацрта судских одлука

Судијски помоћници Јелена Зарија, Анкица Стоилковић и Славица Милићев, равномерно се задужују предметима, према редоследу додељивања предмета у складу са Судским пословником, од стране судске писарнице и свих судија грађанског одељења.

 

верзија за штампу пошаљи страну