Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Годишњи распоред послова / Годишњи распоред судијских помоћника
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Судијски помоћници Вишег суда у Панчеву су Биљана Мојсиловић, Јованка Ивковић, Марина Брашован Делић, Владан Сивчев и Драгољуб Трајковић.


КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ

За рад у кривичним предметима распоређују се судијски помоћници Јованка Ивковић и Драгољуб Трајковић.

Судијски помоћник Јованка Ивковић распоређује се у рад код судије Сахтер Ондреја, док се судијски помоћник Драгољуб Трајковић распоређује се у рад код судије Ксеније Огризовић.

Судијски помоћници Јованка Ивковић и Драгољуб Трајковић задужују се и са предметима у којима поступају остале судије кривичног одељења, а према редоследу додељивања предмета у складу са Судским пословником од стране писарнице или поступајућег судије.

Обавезе судијских помоћника су:

  • сачињавање записника о састанцима кривичног одељења и седницама већа
  • израђивање нацрте одлука у предметима „КВ“, „КУО“, „КП“, „КУОКМ“, „ПомУК2“, „КЖ1“, „КЖ2“, „КЖн“ и др.
  • уз надзор судија овог одељења по потреби израђивање нацрта првостепених „К“ и „Кн“одлука
  • по потреби вршити припрему предмета за суђења
  • израђивање нацрта одлука које се односе на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка
  • вођење евиденције судских одлука ради уједначавања судске праксе

Судијски помоћник Јованка Ивковић додатно се обавезује:
 
-да помаже судији Светлани Лазаревић у вођењу судске праксе кривичног одељења Вишег суда у Панчеву.

-да сваког радног уторка у току недеље, у канцеларији Основног суда у Панчеву број 18, у периоду од 09,00 до 12,00 даје обавештења странкама и трећим лицима о могућностима и поступку алтернативног решавања спорова- медијација. 

Поред обавеза у кривичној материји, судијски помоћници кривичног одељења израђиваће нацрте одлука и у првостепеним парничним предметима војних резервиста због дискриминације

 

ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ

За рад у грађанским предметима распоређују се судијски помоћници Биљана Мојсиловић и Владан Сивчев.

Обавезе судијских помоћника су:

  • сачињавање записника о састанцима грађанског одељења,
  • припремање стручних извештаја по налогу судије,
  • израђивање нацрта одлука која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка,
  • израђивање нацрта судских одлука

 

верзија за штампу пошаљи страну