Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Годишњи распоред послова / Годишњи распоред судијских помоћника
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

Судијски помоћници Вишег суда у Панчеву су Биљана Мојсиловић, Јованка Ивковић, Јасна Бодрожић, Марина Брашован Делић, Владан Сивчев, Драгољуб Трајковић и Маја Шормаз привремено премештена из Основног суда у Панчеву, због повећаног обима посла.


КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ

За рад у кривичним предметима распоређују се судијски помоћници Јованка Ивковић, Драгољуб Трајковић и Маја Шормаз.

Обавезе судијских помоћника су:

  • сачињавање записника о састанцима кривичног одељења и седницама већа
  • израђивање нацрте одлука у предметима „КВ“, „КУО“, „КП“, „КУОКМ“, „ПОМИК2“, „КЖ“ и „КЖ1“
  • уз надзор судија овог одељења по потреби израђивање нацрта првостепених „К“ одлука
  • по потреби вршити припрему предмета за суђења
  • израђивање нацрта одлука које се односе на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка
  • вођење евиденције судских одлука ради уједначавања судске праксе

Поред обавеза у кривичној материји, судијски помоћници кривичног одељења израђиваће нацрте одлука и у првостепеним парничним предметима војних резервиста због дискриминације.

Судијски помоћник Јованка Ивковић додатно се обавезује да помаже судији Светлани Лазаревић у вођењу судске праксе кривичног одељења Вишег суда у Панчеву.

ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ

За рад у грађанским предметима распоређују се судијски помоћници  Биљана Мојсиловић, Јасна Бодрожић и  Владан Сивчев.

Обавезе судијских помоћника су:

  • сачињавање записника о састанцима грађанског одељења,
  • припремање стручних извештаја по налогу судије,
  • израђивање нацрта одлука која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка,
  • израђивање нацрта судских одлука

 

верзија за штампу пошаљи страну